ثبت شکایات

مشتری گرامی! در صورتی که هرگونه شکایتی از نحوه خدمت رسانی، پاسخگویی یا پشتیبانی سایت ایرنتکام دارید لطفا با ذکر اطلاعات تماس و شماره فاکتور خود جهت رسیدگی برای ما ارسال نمایید. تعهد ما پاسخگویی و رسیدگی در اسرع وقت به شکایات شما می باشد.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا یک شماره تماس معتبر و قابل دسترسی وارد کنید.
اگر راجع به خدمات دریافتی از سایت ما شکایتی دارید لطفا شماره فاکتور آن را وارد کنید.
لطفا پیام یا درخواست رسیدگی خود را وارد کنید.