ثبت شکایات

مشتری گرامی! در صورتی که هرگونه شکایتی از نحوه خدمت رسانی، پاسخگویی یا پشتیبانی سایت ایرنتکام دارید لطفا با ذکر اطلاعات تماس و شماره فاکتور خود جهت رسیدگی برای ما ارسال نمایید. تعهد ما پاسخگویی و رسیدگی در اسرع وقت به شکایات شما می باشد.

لطفا یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا یک شماره تماس معتبر و قابل دسترسی وارد کنید.
هرگونه توضیحات و نکات خاص پروژه را که لازم می دانید وارد کنید.
Click or drag a file to this area to upload.