27 مارس، 2015

پارافریز مقاله isi | پارافریز متن مقالات انگلیسی | بازنویسی کامل مقاله

پارافریز مقاله isi – پارافریز چیست؟

پارافریز مقاله isi : پارافریر فرآیندی است که در آن بازنویسی مقاله با واژگان و جمله پردازی جدید انجام می شود. هدف از پارافریز برطرف کردن مشابهت محتوای مقاله با سایر مقالات منتشره پیشین و رفع سرقت ادبی از آن می باشد. پارافریز /ˈpærəfreɪz/ در معنای ساده خود عبارت است از بیان مجدد معنا یا معانی یک نوشته با استفاده از کلمانی دیگر. در پاسخ به سوال پارافریز چیست؟ باید گفت، پارافریز مشتق از واژه لاتین paraphrasis است که خود مشتق از کلمه یونانی παράφρασις به معنی “نحو دیگری از بیان” می باشد. در آثار تحقیقی اما، پارافریز گستره وسیعتری از مفاهیم و ابزارها را در بر می گیرد و می تواند عبارت از بازنویسی یا تدوین یک نوشته اعم از مقاله ، رساله یا کتاب با استفاده از متون مقالات یا کتاب های دیگر با بکارگیری سبک و واژگان و جمله پردازی جدید باشد، به نحوی که نوشته جدید توضیح، تشریح یا تفسیر آثار پیشین بوده و می تواند حاوی نقد و نظرات تدوین کننده یا فاقد آن باشد. در این معنا، پارافریز خود یک اثر تحقیقی است، چنانکه بسیاری آثار بزرگ فلسفی و اجتماعی و ادبی از این رهگذر پدید آمده اند. این واژه بویژه در باره ژانر “پارافریز انجیلی” بکار می رود، ژانری ادبی که تحت آن نُسَخ انجیل در قرون وسطای اروپا بطور گسترده دست بدست می شد و هدف از آن ارائه معنای دقیق آیات و متن کامل انجیل (که گاه دور از ذهن می نمود) نبود، بلکه هدف ارائه موادی از انجیل در قالب نسخه هایی بود که به لحاظ نظری ارتودکس بوده و در عین حال از تعابیر بدعت گذارانه بدور باشد، و یا استخراج موادی خواندنی از انجیل برای عموم جامعه به نحوی که سرگرم کننده و جالب و از لحاظ روحی و ایمانی معنادار باشد.

همانطور که گفته شد، پارافریز مقاله isi و بازنویسی متن مقالات انگلیسی یک نیاز جامعه علمی نیز است، چنانکه بسیاری پژوهش های مروری که بر روش تحقیق کتابخانه ای استوارند ناچار به رجوع به منابع انگلیسی و نگارش رساله های خود با استفاده از روش پارافریز مقالات انگلیسی هستند. بازنویسی مقاله انگلیسی بویژه از آن نظر حائز اهمیت است که از مردود (ریجکت) شدن مقاله به علت شائبه سرقت ادبی (plagiarism) توسط داوران ارزیابی در مجلات علمی و کنفرانس ها جلوگیری کند. زیرا با این کار، ما همخوانی یا تباین و تضاد مطالب پارافریز شده را با مقاله خودمان به‌ خواننده نشان می‌دهیم، که خود نشان از درک بالای ما از کل موضوع دارد. 

پلجریسم (plagiarism) یا سرقت ادبی چیست؟

بسیاری سرقت ادبی را کپی کردن کار دیگران و یا قرض کردن ایده اصلی دیگران می دانند. اما واژگانی مانند “کپی کردن” و “قرض گرفتن” می تواند جدی بودن این جرم را پنهان کند:

بر طبق تعریف فرهنگ لغت آنلاین مریام وبستر (Merriam-Webster)، معنی واژه “plagiarize” عبارت است از:

  • به سرقت بردن (ایده ها یا کلمات دیگران) به عنوان کلمات و ایده های خود
  • استفاده از (تولید فکری فردی دیگر) بدون ذکر منبع
  • ارتکاب سرقت ادبی
  • ارائه ایده یا محصولی مشتق از یک منبع موجود تحت عنوان ایده یا محصولی جدید و اصل

اما آیا کلمات و ایده ها واقعا می توانند سرقت شوند؟

طبق قوانین ایالات متحده، پاسخ مثبت است. بیان ایده های اصلی به عنوان مالکیت معنوی محسوب می شود و تحت قوانین مالکیت حق تکثیر (کپی رایت) قرار می گیرد، درست مثل اختراعات اصلی. تقریبا تمام اَشکال محتوا در صورتی که به نحوی ثبت شوند تحت حفاظت از حق کپی رایت قرار می گیرند (مانند یک کتاب یا یک فایل کامپیوتری).

همه موارد زیر سرقت ادبی محسوب می شوند:

  • تبدیل کردن کار شخص دیگری به عنوان کار خود
  • کپی کردن کلمات یا ایده های دیگران بدون ذکر منبع
  • قرار ندادن نقل قول در علامت نقل قول
  • ارائه اطلاعات نادرست در باره منبع نقل قول
  • کپی کردن ساختار جمله از یک منبع و فقط تغییر دادن کلمات بدون ارجاع به آن
  • کپی کردن بسیاری از کلمات یا ایده ها از یک منبع به نحوی که بخش اعظم اثر (کتاب، مقاله…) شما را تشکیل دهد، با ذکر یا بدون ذکر منبع.

با این حال، اغلب می توان با بازنویسی متن مقالات انگلیسی یا پارافریز مقاله isi و ارجاع به منابع از سرقت ادبی جلوگیری کرد. خیلی راحت، تصدیق اینکه یک مطلب از یک منبع خاص قرض گرفته شده و دادن اطلاعات لازم به مخاطبان برای یافتن منبع مذکور معمولا برای جلوگیری از سرقت ادبی کافی است. ما در مقاله دیگری نحوه استناد به منابع را توضیح خواهیم داد.

روش پارافریز مقاله isi  و متون مقالات انگلیسی – چگونه پارافریز کنیم؟

فرض کنید می خواهید اطلاعاتی را از یک منبع دیگر (مانند کتاب، مقاله، مجله یا وب سایت) به مقاله خود اضافه کنید. سه راه برای این کار وجود دارد: ۱) خلاصه‌نویسی: همان‌طور که از نامش پیداست، مفهوم کلی متن مورد نظر را بطور خلاصه در مقاله می آوریم که این کار هم می تواند با استفاده از جملات و کلمات متن مبدا انجام شود و یا با استفاده از کلمات و جملات دیگر. اما در هر حال خلاصه نویسی معادل پارافریز متن مقالات انگلیسی نیست، هنگام ارجاع دادن و استناد به متن اصلی باید از عبارت “نقل به مضمون” استفاده کنیم. ۲) می توانید با روش نقل مستقیم به این کار بپردازید، یعنی با استفاده از نقل قول مستقیم، عینا مطالب متن اصلی را در مقاله خود بیاورید و سپس ارجاع یا استناد آن را در ذیل همان صفحه یا در انتهای مطلب ذکر کنید. ۳) انجام پارافریز : یعنی سعی کنید اطلاعات را از منبع اصلی  با استفاده از کلمات خودتان بازنویسی (rewording) کنید و به مقاله خود انتقال دهید. به این روش سوم، روش پارافریز کردن گفته می شود.

حال چند لحظه ای به تمایز مشخص بین این دو بپردازیم:

نقل قول: نقل قول آن است که عبارت را عینا از منبع اصلی در مقاله خود وارد کنید. مطالب نقل شده در مقاله شما باید با استفاده از علائم نقل قول (” “) و یا در صورتی که طولانی باشد، با نقل آن در اول سطر با ایجاد تورفتگی (indention) ذکر شود. علاوه بر علائم نقل قول یا تورفتگی، تمام جملات نقل قول شده باید با استفاده از پانوشت یا پایان نوشت با ذکر استناد در متن به منبع اصلی ارجاع داده شود.

پارافریز کردن: عبارتست از وارد کردن ایده ها یا اطلاعات از یک منبع اصلی در مقاله خود، با اصلاح این ایده ها یا اطلاعات با استفاده از کلمات خودتان که به این کار پارافریز متن مقالات انگلیسی گفته می شود. کلید موفقیت این روش، حداقل استفاده از کلمات متن اصلی – بدون تغییر دادن معنا و مفاهیمی که قصد انتقال آن را دارید – و سپس ذکر استناد و ارجاع به سند اصلی بازنویسی شده می باشد. بدون استناد صریح، پارافریز شما به احتمال زیاد به عنوان سرقت ادبی تعبیر می شود.

پارافریز مقاله isi باید توسط چه کسی انجام شود؟

پارافریر مقاله نیازمند تسلط همه جانبه به زبان انگلیسی، تبحر در جمله پردازی، دایره واژگانی وسیع و تسلط به موضوعی که پارافریز مقاله isi برای آن انجام می شود می باشد. در مقایسه با ویرایش مقاله ، می توان گفت که پارافریز مقاله کاری به مراتب دشوارتر است. چه آنکه بسته به رشته ای که مقاله در آن نگارش شده است، کار پارافریز مقاله باید به متخصص همان رشته سپرده شود، فردی که علاوه بر تسلط بر آن رشته خاص، از توان و تسلط کامل به ادبیات آن رشته برخوردار باشد تا بتواند بازنویسی متن انگلیسی را به خوبی انجام دهد.

پارافریر آنلاین ، آیا قابل اعتماد است؟

پارافریز آنلاین نیز مانند بسیاری زمینه های دیگر در فضای مجازی توسط برخی وب سایت ها ارائه می شود. این قبیل وبسایت ها که در واقع نوعی ربات هستند پایگاه داده ای دارند که معادل های واژگان انگلیسی در آن ذخیره شده است و یا ممکن است از دیکشنری های آنلاین وب سایت های دیگر برای اجرای پارافریز آنلاین استفاده کنند. آنچه مهم است، این است که چنانچه در بالا گفته شد، پارافریز تنها جایگزینی مترادف های کلمات یک متن نیست. پارافریز آنلاین توسط ربات حتی می تواند به شدت مخرب برای متن مقاله ما باشد. انتخاب واژگان مترادف برای پارافریز متن انگلیسی باید با توجه به محتوا (contex) انجام شود، که یک ربات با نرم افزار فاقد این قدرت تشخیص است. درست مانند سایت های ترجمه آنلاین که در حوره متون تخصصی اعم از تکنیکال، ادبی و سایر زمینه ها (خوشبختانه!) ضعف اساسی دارند. بنابراین استفاده از سایت های پارافریز آنلاین در اکثر موارد و بخصوص برای پارافریز متون تخصصی انگلیسی بی فایده و هدر دادن وقت است.

ISIpapers.com، مرجع معتبر ارائه خدمات پارافریز آنلاین در ایران

مانند سایر خدمات زیر مجموعه صنعت ترجمه، سایت ISIpapers.com در این زمینه نیز معتبرترین است. کادر ورزیده موسسه ایرنتکام قادر به پارافریز نیتیو متون انگلیسی در تمام رشته های تخصصی دانشگاهی و علمی می باشد. اعتقاد به کیفیت در این موسسه یک اصل تخلف ناپذیر است. به همین دلیل است که ما هرگز کیفیت خدمات ترجمه، پارافریر و ویرایش متون و مقالات انگلیسی را درجه بندی نکرده ایم و اعتقادی به فروش خدمات طلایی، نقره ای و برنزی نداریم. مشتریان ما حق دارند به ازای هر مقدار وجهی که بابت خدمات دریافتی می پردازند، حداکثر کیفیت را از ما انتظار داشته باشند. ما نسبت به آن متعهد و پاسخگو هستیم.