حریم خصوصی

موسسه و سایت ISIpapers.com خود را موظف به رعایت تمامی بندهای ذیل، جهت حفظ حریم خصوصی کاربران خود می‌داند.

  1. موسسه خود را موظف به حفظ کلیه‌ی اطلاعات شخصی کاربران اعم از نام، شماره‌ تلفن، ایمیل و دیگر موارد ثبت شده در سفارش کاربر می‌داند و به‌هیچ عنوان این اطلاعات را در اختیار افراد غیر قرار نمی‌دهد. بدیهی است که مراجع قانونی با ارائه حکم دادگاه قادرند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
  2. تمام حقوق مادی و معنوی سفارش ترجمه و بازخوانی شده متعلق به کاربر خواهد بود.
  3. تمامی کارکنان و مدیران این موسسه به پیروی از اصل اخلاقی امانت داری تضمین می‌کنند که هیچ‌گونه استفاده‌ی شخصی از متن‌هایی که جهت ترجمه و سایر خدمات در اختیار سایت قرار می‌گیرد ننمایند و این اطلاعات را افشاء نکنند.