بسته اعتباری ترجمه مقاله : تئوری مقاله خود را با یک ترجمه نیتیو بارز کنید!

  • Position: تا 40 درصد تخفیف نسبت به خرید کلمه ای!
  • Experience: ضمانت مادام العمر مقالات ISI

بسته اعتباری ترجمه نیتیو مقاله این امکان را به شما می دهد تا با خرید پکیج اعتباری ترجمه نیتیو مقاله با خیال آسوده از تغییر مداوم قیمت ها کلیه نیازهای ترجمه مقالات فارسی به انگلیسی خود را برطرف کنید. این بسته ها تا پایان اعتبارشان هرگز منقضی نمی شوند و هرگز تابع تغییرات قیمت های سالانه یا نوسانات اقتصادی نیستند. یک ویژگی مهم و ارزشمند این بسته ها ضمانت قراردادی مادام العمر موسسه ISIpapers.com است که با خریدار امضا می کند. تحت این قرارداد، ضمانت کیفیت ترجمه نیتیو نه تنها با ارائه گواهی رسمی موسسه برای تمامی مقالات فعلی شما تا پایان اعتبار بسته تعهد می شود، بلکه این ضمانت برای آینده نیز تداوم می یابد، به نحوی که هرگاه هر مجله تخصصی یا کنفرانسی مقاله شما را که ما ترجمه کرده ایم به علت Poor English مردود کند، ما موظیم آن را به رایگان ویرایش کرده و گواهی ویرایش نیتیو مقاله برای آن صادر کنیم.

ثبت سفارش