بسته اعتباری ویرایش نیتیو : هیچ مقاله ای به دلیل انگلیسی ضعیف ریجکت نمی شود!

  • Position: تا 40 درصد تخفیف نسبت به خرید کلمه ای!
  • Experience: ضمانت مادام العمر مقالات ISI

بسته اعتباری ویرایش نیتیو این امکان را به شما می دهد تا با خرید یک پکیج اعتباری ویرایش نیتیو مقاله با خیال آسوده از تغییر مداوم قیمت ها کلیه نیازهای ویرایش مقالات انگلیسی خود را برطرف کنید. این بسته ها تا پایان اعتبارشان هرگز منقضی نمی شوند و هرگز تابع تغییرات قیمت های سالانه یا نوسانات اقتصادی نیستند. یک ویژگی مهم و ارزشمند این بسته ها ضمانت قراردادی مادام العمر موسسه ISIpapers.com است که با خریدار امضا می کند. تحت این قرارداد، ضمانت کیفیت ویرایش نیتیو نه تنها با ارائه گواهی رسمی موسسه برای تمامی مقالات فعلی شما تا پایان اعتبار بسته تعهد می شود، بلکه این ضمانت برای آینده نیز تداوم می یابد، به نحوی که هرگاه هر مجله تخصصی یا کنفرانسی مقاله شما را که ما ترجمه کرده ایم به علت High Similarity مردود کند، ما موظیم آن را به رایگان ویرایش کرده و یک کارت گواهی ویرایش نیتیو برای آن صادر کنیم.

ثبت سفارش