30 مارس، 2015

ترجمه مقاله isi | ترجمه تخصصی مقاله | ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه مقاله isi ویژه خدمات ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی، پروپوزال، انگیزه نامه (SOP)، پایان نامه و کتاب فارسی به انگلیسی و بطور کلی ترجمه متون و مقالات دانشگاهی به فارسی و انگلیسی توسط موسسه ISIpapers.com ارائه می گردد.

8 اکتبر، 2014

ترجمه مقاله isi و متون تخصصی – سفارش دهید و کیفیت را مقایسه کنید

تزجمه مقاله تخصصی همانطور که از نام آن بزمی آید ترجمه ایست که به حوزه متون علمی و فنی می پردازد. ترجمه تخصصی در عصر جهانی سازی گسترش وسیعی یافته است و انتقال علوم و فناوزی از مناطق توسعه یافته جهان به مناطق در حال توسعه از طریق ترجمه تخصصی صوزت می گیرد.