24 مارس، 2021

اصول و روش نوشتن رزومه دکتری برای ارسال به دانشگاه های ایران و خارج از کشور

رزومه دکتری و ترجمه آن به انگلیسی از جمله مدارکی است که تهیه کردنش تقریباً برای تمامی دانشجویان دکتری ضروری است. در این مقاله به بررسی مهمترین نکت نوشتن رزومه دکتری می پردازیم.